Η θέση που κατέχει η Mount Street στην αγορά της επιτρέπει να προσφέρει υπηρεσίες στον τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων, που είναι ευρέως διαφοροποιημένες και περιλαμβάνουν υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και εξωτερίκευσης διαδικασιών (outsourcing) καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ως εποπτευόμενο ίδρυμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η MSPA εποπτεύεται από την Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) με πανευρωπαϊκό κοινοτικό διαβατήριο.

Λύσεις για Εξυπηρέτηση Χρέους & Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Πού απευθύνεται:

 • Τράπεζες
  • Προτείνουμε αποτελεσματικούς τρόπους εξωτερίκευσης/ανάκτησης μη-διακρατούμενων χαρτοφυλακίων λαμβάνοντας υπόψη την σχέση κόστους/κεφάλαιου.
  • Εφαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων «αναδοχής-διανομής» (“originate to distribute”) ή «αναδοχής-κατανομής» (“originate to share”) προς εξοικονόμιση κεφαλαιακού κόστους και επανεστίασης σε πρωτεύουσες δεξιότητες, π.χ. νέες χρηματοδοτήσεις
 • Επενδυτές μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων ή Ιδιωτικού Κεφαλαίου
  • Συνδρομή στην υποβολή προσφορών για χαρτοφυλάκια μεγάλου χρέους
  • Εξειδίκευση στην κατηγοριοποίηση περιουσιακών στοιχείων, ενσωμάτωση χαρτοφυλακίου και υπηρεσίες σχετικές με την εξυπηρέτηση ομάδων περιουσιακών στοιχείων
 • Θεσμικοί επενδυτές
  • Εξειδίκευση σε πολύπλοκες νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν ανεξάρτητες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου ή εποπτείας

Ως εξειδικευμένος, εποπτευόμενος χρηματοοικονομικός οργανισμός, η Mount Street μπορεί να υποστηρίξει επενδυτές με οικονομικές επισκοπήσεις (due diligence), ανάληψη και διαχείριση (κινδύνων) μεγάλου χαρτοφυλακίου καθώς και μεμονωμένα σύνθετα περιουσιακά στοιχεία.

Υπηρεσίες Αποτίμησης

Πού απευθύνεται:

 • Τράπεζες
  • Προτείνουμε αποτελεσματικούς τρόπους ανάκτησης, εκκαθάρισης, αναθεσης προς διαχείριση, πώλησης ή εξωτερίκευσης μη-διακρατούμενων χαρτοφυλακίων.
  • Εφαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων «αναδοχής-διανομής» (“originate to distribute”) ή «αναδοχής-κατανομής» (“originate to share”) εξοικονόμιση κεφαλαιακού κόστους και επανεστίασης σε πρωτεύουσες δεξιότητες, π.χ. νέες χρηματοδοτήσεις
 • Μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια και Επενδυτές Ιδιωτικών Κεφαλαίων
  • Υποστήριξη στην υποβολή προσφορών για χαρτοφυλάκια δανείων
  • Εξειδίκευση στην διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ενσωμάτωση (onboarding) χαρτοφυλακίων και υπηρεσίες σχετικές με την εξυπηρέτηση ομάδων περιουσιακών στοιχείων
 • Θεσμικοί επενδυτές
  • Εξειδίκευση σε πολύπλοκες νέες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν ανεξάρτητες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διαχείρισης κινδύνου ή εποπτείας

Ως εξειδικευμένος, εποπτευόμενος χρηματοοικονομικός οργανισμός, η Mount Street μπορεί να υποστηρίξει επενδυτές με οικονομικές επισκοπήσεις (due diligence), ενσωμάτωση και διαχείριση (κινδύνων) μεγάλου χαρτοφυλακίου καθώς και μεμονωμένα σύνθετα περιουσιακά στοιχεία.

Στρατηγικές Επενδύσεων

 • Αξιοποιώντας τις σημαντικές επενδυτικές σχέσεις της στις Ευρωπαϊκές αγορές χρεών, η Mount Street προσφέρει πρόσβαση σε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε εξειδικευμένες αγορές
 • Αξιοποιούμε την άρτια και αποτελεσματική υποδομή της Mount Street για διαχειριζόμενους ή διαχωρισμένους επενδυτικούς λογαριασμούς κεφαλαίων
 • Η Mount Street εντοπίζει και υλοποιεί πιστωτικές επενδύσεις απευθείας από την τραπεζική πηγή προέλευσης και μέσω του υπάρχοντος σημαντικού χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται. Αυτή είναι η μεγάλη της διαφοροποίηση από την συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών οργανισμών.

Υποστήριξη Διαχείρισης Κινδύνου

 • Αξιοποιώντας τις σημαντικές διασυνδέσεις της στις Ευρωπαϊκές αγορές χρέους, η Mount Street προσφέρει πρόσβαση σε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε εξειδικευμένες αγορές
 • Αξιοποιούμε την άρτια και αποτελεσματική υποδομή της Mount Street υποστηρίζοντας διαχειριζόμενους ή διαχωρισμένους επενδυτικούς λογαριασμούς κεφαλαίων
 • Η Mount Street είναι σε θέση να εντοπίσει και υλοποιήσει πιστωτικές επενδύσεις απευθείας από την τραπεζική πηγή προέλευσης και μέσω του υπάρχοντος μεγάλου χαρτοφυλακίου που συνεχίζει να διαχειρίζεται. Αυτή είναι η μεγάλη της διαφοροποίηση από την συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών οργανισμών

Διαχείριση Επενδύσεων

 • Η Mount Street παρέχει ανεξάρτητη αξιολόγηση κινδύνου, αναλυτικά στοιχεία και αναφορές-εκθέσεις για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία ή χαρτοφυλάκια, πληρώντας όλα τα προαπαιτούμενα των εποπτευόμενων επενδυτών αναφορικά με υπηρεσίες «πιστοποιημένου εξωτερικού συνεργάτη»
 • Εξειδίκευση σε αναδιαρθρώσεις
  •  Δημιουργία αξίας σε καταστάσεις αναδιάρθρωσης και αποεπένδυσης
  •  Υποστήριξη σε πώληση χαρτοφυλακίων
 • Εξειδικευμένες, περιεκτικές αναφορές-εκθέσεις που προσαρμόζονται είτε για μεμονωμένους πελάτες είτε για χαρτοφυλάκια, μας δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας αναφορές-εκθέσεις υψηλής ποιότητας, οι οποίες ενσωματώνουν λεπτομερή σχολιασμό με σαφή και περιεκτικό τρόπο.

Οι Επιδόσεις Μας

 • Η Mount Street έχει αναπτύξει αρκετές νέες Ευρωπαϊκές επενδυτικές στρατηγικές σε ιδιωτικά δάνεια και χρεωστικούς τίτλους σε συνεργασία με θεσμικούς Εταίρους Περιορισμένης Ευθύνης (LP)
 • Παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα επενδύσεων βασισμένη στην δραστηριότητά στον χώρο των πιστώσεων μεγάλων Ευρωπαϊκών τραπεζών
 • Με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση αξίας περίπου €15 δις, 60 στελέχη σε 4 γραφεία και πρωτοποριακά τεχνολογικά συστήματα, ο τομέας Διαχείρισης Επενδύσεων της Mount Street είναι ένας πλήρως λειτουργικός οργανισμός πιστωτικών επενδύσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας
περισσότερα