Η σταδιοδρομία σας στην Mount Street

"Εξελίσσουμε συχνά τις διαδικασίες μας και αναζητούμε συνεχώς καινοτόμες προσεγγίσεις ώστε να προσφέρουμε σαφείς οπτικές σε επενδυτές, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές."

Ravi Joseph
Διευθύνων Εταίρος και CEO
Διεθνές Περιβάλλον
Εξέλιξη Σταδιοδρομίας
Διαφορετικότητα & Ενσωμάτωση στον Εργασιακό Χώρο
Κοινωνική Προσφορά

"We regularly evolve our processes and innovate our approaches to bring cut-through clarity to investors, issuers and the global capital markets."

Paul Lloyd
Managing partner and global head of the service area

"Our business is diverse and global, but our culture is consistent – we value motivated and entrepreneurial people who are enthusiastic to make a contribution in an atmosphere of mutual respect, collaboration and pride in the quality of our work."

David Merchant
Senior Managing Director and COO

Διαθέσιμες Θέσεις:

EL Junior Associate

EL Athens EL View Job

EL Business Development and Fund Sales Director

EL London EL View Job

EL Junior Finance Lawyer

EL London EL View Job

EL Corporate / Commercial Lawyer

EL London EL View Job

EL KYC Analyst

EL Dublin EL View Job