Γνωρίστε την ομάδα μας

Ravi Joseph

Διευθύνων Εταίρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Paul Lloyd

Διευθύνων Εταίρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Διαχείρισης (Servicing)

David Merchant

Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος και COO Ομίλου

Stephen Plagemann

Επικεφαλής της Mount Street Portfolio Advisors

James Bannister

Επικεφαλής της CRE Financial Solutions

James Buncle

Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Christie Calhoun

Επικεφαλής του Γραφείου της Ατλάντα

Kirsten Glaser

Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Χρέους

John Channing

Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας

Jim Gott

Επικεφαλής Επιμέλειας Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Diligence)

Julian Day

Επικεφαλής Οικονομικών

Erwin Hennenberg

Επικεφαλής Λύσεων & Συμβουλευτικής Ιδιωτικού Χρέους (Debt Solutions & Advisory)

Dan Maynard

Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Serenity Morley

Επικεφαλής Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Διαχείρισης (Ευρώπη)

Aaron Sen

Επικεφαλής Διαχείρισης & Διευθέτησης Δανείων Ναυτιλίας

Ingo Wichelhaus

Επικεφαλής Νέων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων MSPA