“Εξελίσσουμε συχνά τις διαδικασίες μας και αναζητούμε συνεχώς καινοτόμες προσεγγίσεις ώστε να προσφέρουμε σαφείς οπτικές σε επενδυτές, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές

Ravi Joseph
Διευθύνων Εταίρος και CEO

EL "We regularly evolve our processes and innovate our approaches to bring cut-through clarity to investors, issuers and the global capital markets."

EL Ravi Joseph
EL Managing Partner and CEO

“Our business is diverse and global, but our culture is consistent – we value motivated and entrepreneurial people who are enthusiastic to make a contribution in an atmosphere of mutual respect, collaboration and pride in the quality of our work.”

David Merchant
Senior Managing Director and COO

Διαθέσιμες Θέσεις:

Compliance Team Administrator/Business Support

London, UK EL View Job

Senior Asset Manager – Asset Surveillance

London, UK EL View Job

Senior Associate, Loan Servicing

London, UK EL View Job

Senior Associate/Special Assets

Kansas City, US EL View Job

Senior Associate, Real Estate Services

Kansas City & Atlanta, US EL View Job

Associate/Special Assets

Kansas City, US EL View Job

Senior DevOps Engineer

London, UK EL View Job

Senior DevOps Engineer

London, UK EL View Job

Senior Associate, Loan Servicing

London, UK EL View Job

Associate/Special Assets

Kansas City, US EL View Job

Senior Associate, Real Estate Services

Kansas City & Atlanta, US EL View Job

Senior Associate/Special Assets

Kansas City, US EL View Job